Zaplanowanie wizyty w gabinecie lekarskim odbywa się drogą telefoniczną pod numerami telefonów: 65 5180013 oraz 65 5180299 lub osobiście w rejestracji przychodni.

Pacjenci rejestrowani są na dany dzień i godzinę z zachowaniem rozdziału czasowego dla chorych z infekcjami od chorych bez infekcji.

Asystent medyczny przed zarejestrowaniem wizyty wypełnia ankietę COVID-19 z pacjentem.

Pacjenci z objawami infekcji którzy są niezaszczepieni lub nie są ozdrowieńcami w okresie 6 miesięcy od zachorowania, w pierwszej kolejności będą rejestrowani na teleporadę.

Pacjenci są rejestrowani w wyznaczonych godzinach w odstępach 10 minutowych. Prosimy wszystkich o punktualność, a w razie braku możliwości przyjścia na wyznaczoną wizytę o wcześniejsze powiadomienie asystenta medycznego, celem zwolnienia terminu dla innego chorego.

Dzieci do lat 6 – preferowaną formą porady jest wizyta w gabinecie, chyba że opiekun wyraźnie woli formę teleporady.

Pozostałe dzieci rejestrowane są na tych samych zasadach co dorośli.

Dzieci do lat 12, które nie mają możliwości szczepienia przeciwko COVID-19, będą rejestrowane na wizytę w gabinecie także z objawami infekcji, z zachowaniem wszystkich zaleceń epidemiologicznych.