Brak możliwości korzystania z windy

W dniach od 31.03.2022 do 08.04.2022 roku planowany był demontaż starej i montaż nowej windy w budynku Przychodni. Winda została zdemontowana jednak montaż został z przyczyn od nas niezależnych odsunięty w czasie.

Informujemy, że obecnie nie ma możliwości korzystania z windy oraz zostały wyłączone z użytkowania miejsca parkingowe (5 sztuk) bezpośrednio przylegające do chodnika przed przychodnią. Po otrzymaniu informacji od administratora budynku o terminie zakończenia prac związanych z montażem windy niezwłocznie poinformujemy osobnym komunikatem.